Debatindlæg af Peter Kranz, adm. direktør hos Eurotag Danmark A/S d. 03.07.2018:

Et fælles nordisk byggereglement er helt oplagt

For nylig blev det bekendtgjort, at vores skandinaviske nabolande i regi af Nordisk Råd er gået sammen om at harmonisere bygningsreglementet på tværs af Norden. Men Danmark slutter ikke op om et fællesnordisk bygningsreglement. Blandt de nordiske lande er det således kun os, der ikke har underskrevet erklæringen – og det er en skam.


For det er en stor fejl, hvis vi ikke tilslutter os et fælles nordisk samarbejde. Der er nemlig kun fordele ved at have en fælles byggelovgivning på tværs af Norden, så vi ikke skal bruge så mange ressourcer på at fremstille og levere byggevarer, der er tilpasset de enkelte markeder.


Transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener dog, at vi i stedet bør rette blikket mod EU. Men den form for EU-harmoniseringer, som ministeren sigter til, har stået på i årtier – dog uden at give gevinst.


Derimod må resultaterne konsekvent vige for kompromisernes kompromis med dertilhørende fodnoter og særregler. Dertil kommer, at der ikke er nogen modstrid mellem nordisk og europæisk samarbejde, da alt som bekendt finder sted inden for rammerne af EU. Jeg mener, at der er flere åbenlyse grunde til, at en fælles nordisk harmonisering af byggelovgivningen er en god ide.


Færre kontrolordninger
På nuværende tidspunkt bruges der utallige ressourcer på at producere byggematerialer, som er tilpasset de enkelte markeder. Det indbefatter bl.a., at vi som leverandør af tagmaterialer skal have testet vores produkter i hvert enkelt land for at sikre de respektive særregler.


Der er derfor ingen tvivl om, at byggebranchens leverandører og producenter vil kunne spare både besvær og massevis af kroner på nationale tests og kontrolordninger. Dette vil i sidste ende komme både slutbrugerne og skatteyderne til gode i form af billigere byggerier. Derfor går jeg ind for, at vi i Norden finder frem til nogle fælles regler, så ikke bare leverandørerne, men hele byggeriets værdikæde kan spare et stort besvær og rigtig mange omkostninger.


Konkurrencen skal åbnes op
En sund konkurrence vil skabe billigere byggerier – noget, som ikke bare kommer slutbrugerne til gode, men også gavner byggeriet som helhed. I Danmark har vi oplevet mange kedelige eksempler på konkurrencebegrænsning på tværs af byggesektoren, og som leverandør i denne branche kan jeg kun hilse en fair og åben konkurrence velkommen.


Videndeling på tværs af landegrænser
Der findes mange kompetente eksperter på diverse byggeforskningsinstitutter i vores nabolande, som kunne bidrage positivt med viden og know-how til gavn for det danske byggeri. Samtidig vil det gøre det lettere for vores i forvejen velrenommerede danske arkitekter at vinde projekter og lande ny forretning i de øvrige skandinaviske lande.


Ministerens argumenter mod et nordisk samarbejde er blevet mødt med megen kritik fra flere sider. Jeg kan kun tilslutte mig denne kritik og håber, det giver anledning til at tage beslutningen op til revision.

 

- Af Peter Kranz, adm. direktør hos Eurotag Danmark A/S