Visualisering: CREO Arkitekter & Jaja Architects

Visualisering: CREO Arkitekter & Jaja Architects

Pressemeddelelse 16.12.2019:

Fremtidens botilbud giver børn og unge med autisme trygge rammer

I skovbrynet ved Hareskoven er specialinstitutionen Sofieskolen netop blevet opført. Bygningen huser børn og unge med autisme, som har behandlingskrævende forstyrrelser og ikke kan rummes af deres familie. I byggeriet har det været nødvendigt at indtænke de helt rigtige rammer – både for børnene, de unge, deres forældre og skolens medarbejdere.  

Specialinstitutionen Sofieskolen har siden 1964 drevet børnehave, skole og fritidsordning for børn og unge med autisme. Nu har skolen fået nye faciliteter og er blevet et innovativt botilbud, hvor den fysiske indretning og stand lever op til de behov, som børnene og deres forældre har i dag.

Projektet er realiseret med støtte fra A.P. Møller Støttefonden, Realdania og Sofiefonden. Og det er hovedentreprenør Anker Hansen & Co A/S, der sammen med ISC Rådgivende ingeniører A/S, JAJA Architects ApS og CREO Arkitekter A/S står bag byggeriet.

For CREO Arkitekter, der har tegnet og projekteret byggeriet, har det været vigtigt at skabe et udtryk, der understreger bygningens funktion: Den skal danne trygge, rolige og overskuelige rammer for skolens beboere.

- Omdrejningspunktet har været at skabe en hjemmefølelse fremfor et institutionspræget udtryk. Derfor har målsætningen været at bryde bygningen ned i mindre og overskuelige, zoneinddelte enheder med gradvis overgang fra fællesarealerne til stuerne og til den tilbagetrukne bolig. Inddelingen bidrager til at skabe tryghed, ro og nærhed, som er afgørende for børnenes og de unges individuelle udvikling, fortæller Carsten Hyldgaard, sagsarkitekt hos CREO Arkitekter.

Grønne kvaliteter understøtter udvikling og sansepåvirkning

For at matche de naturskønne omgivelser ved Hareskoven, som Sofieskolen har direkte forbindelse til, er byggeriet udenpå præget af et samspil mellem store glaspartier, mørk træbeklædning på facaden og sedumtage med grøn beplantning på tagtoppen. Fra inderst til yderst har arkitekterne lagt vægt på, at materialevalget matcher skovbrynets grønne natur. 

- Bygningens fantastiske grønne omgivelser giver ro og understøtter børnenes og de unges udvikling og sansepåvirkning. Derfor har et særligt fokuspunkt været at trække lys og grønne kvaliteter ind i byggeriet, ligesom skolen udenpå er præget af grønne og naturlige materialer, der får bygningen til at blende sammen med skovbrynets vegetation. Et godt eksempel herpå er den grønne tagflade, fortæller Carsten Hyldgaard.

Plads til grønne miljøer på tagfladen

Til det 870 kvadratmeter grønne tagareal har CREO Arkitekter nemlig valgt en bæredygtig tagløsning fra Derbigum, der er verdens førende producent af miljøvenlige tagpap-løsninger. Tagdækker Per Nielsen fra J&B Tagentreprise, der har udført tagløsningen, uddyber:

- Tagmembranen Derbigum SP AR er særlig anvendelig til tagløsninger, hvor der skal anlægges grønne miljøer på tagfladen – som det er tilfældet med Sofieskolen. Løsningen er dobbeltarmeret, og dens særlige robusthed og tæthed sikrer, at den grundlæggende tagkonstruktion er holdbar, og at den beskyttes mod rodnet, vind og vejr.

Ligesom Sofieskolen for mere end 50 år siden var pionerinstitution i behandlingen af autisme, skal det nye botilbud være helt i front med sine tilbud til børn og unge med autisme.

 

Fakta:

Med et areal på 1.500 kvadratmeter består institutionen af fællesarealer, kreative rum og små sammenhængende beboelige enheder med plads til 3-5 børn i hver. Enhederne er inddelt i flere niveauer og har både køkkenfaciliteter, nattevagter og giver medarbejderne mulighed for at dele viden med hinanden.