Nyhed d. 30.11.2017:

Tagpap fra vugge til vugge 

Materialer skal tænkes ind i et totaløkonomisk perspektiv, hvor der tages højde for byggeprocessen, for levetiden på det færdige byggeri og for bæredygtighed. De energioptimerede Derbigum-membraner er eksempel på byggemateriale, som både præsterer lang holdbarhed og som er verdens eneste cradle to cradle-certificerede tagpapprodukt.


Fra bidende polarkulde til brændende afrikansk sol. Tagpapproduktet Derbigum beklæder flere millioner kvadratmeter tag verden over. Det gælder også herhjemme i Danmark, hvor Eurotag de seneste 25 år har beklædt danske tage med Derbigum. De energioptimerende tagmembraner præsterer en holdbarhed, som gør, at Eurotag faktisk tilbyder en produktgaranti på en varighed af 20 år.


- Med næsten tre årtiers erfaring som Derbigum-leverandør i ryggen er virkeligheden og den konkrete erfaring vores bedste argument, når vi tilbyder en sådan garanti, siger direktør i Eurotag Peter Kranz, om den såkaldte Titanium-Guld-garanti, som omfatter samtlige Derbigum-membraner.


Se mere om Titanium-Guld garantien her

Byggematerialer i totaløkonomisk perspektiv

Hos Eurotag tager produktudviklingen afsæt i en langsigtet helhedstænkning, som sikrer, at både byggeprocessen og ikke mindst den efterfølgende drift og vedligeholdelse er så fornuftig en investering som muligt. Med en cradle to cradle-certificering er Derbigum også den mest miljørigtige tagpapløsning på markedet.


- Kvalitet, holdbarhed, bæredygtighed og lang levetid skal fortsat præge det danske byggeri – og her er materialerne ikke til at komme uden om. Som producent har vi et særligt ansvar for at skubbe byggeriet i en retning, hvor materialerne tænkes ind i et totaløkonomisk og bæredygtigt perspektiv, siger Peter Kranz.


Cirkulær økonomi og produktudvikling

Hos Eurotag udvikler man kvalitetsløsninger, hvor cirkulær økonomi går hånd i hånd med højteknologisk produktudvikling. Det har ført til en blåstempling fra det uvildige godkendelsesorgan for byggeprodukter, ETA Danmark, som ligeledes har konkluderet, at Derbigum har en levetid på mindst 40 år.


- Kvalitetsmaterialer skal både minimere det miljømæssige fodaftryk, give plus i det grønne regnskab og øge komforten for slutbrugerne. Dertil er levetiden på det leverede tag og holdbarheden helt afgørende for totaløkonomien på et byggeprojekt, slutter Peter Kranz.


Se ETA-rapport her

 

Fakta om Derbigum og cradle-to-cradle 

Derbigum producerer verdens eneste Cradle-to-Cradle-certificerede tagpapprodukt. Derbigum er ISO-14001- og EMAS-certificeret, godkendt af ETA-Danmark og DERBIGUMs vugge-til-vugge-livscyklus-analyse er kontrolleret og certificeret af PriceWaterhouseCoopers. Derbigum modtog i 2008 EU’s mest fremtrædende miljøpris EMAS i konkurrence med mere end 6.200 andre europæiske virksomheder.


Fabrikkens ISO 14001-certificerede produktionsproces modtog udmærkelsen for et fremtrædende bridrag til nedbringelse af energiforbruget og dermed en reduktion af fabrikkens udledning af drivhusgasser med op til 30 pct.


Eurotag implementerede i 2013 et genbrugsprogram, som indebærer, at al tagpapfraskær transporteres til Derbigum-fabrikken i Belgien, hvor materialet bliver genanvendt til nyt tagpap. 


Læs mere om cradle to cradle