Pressemeddelelse d. 06.15.2018:

Radonsikring med 100 % tætte membraner

 

Med en ny radon-handlingsplan vil Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, sammen med Sundhedsstyrelsen, de høje radonniveauer til livs. Membraner, der er 100 % tætte, er løsningen på mange af de sundhedsskadelige radon-udfordringer, der er i almindelige boliger i dag.

 

65.000 enfamiliehuse i Danmark har for højt et radonniveau, og nu skal en række initiativer komme den sundhedsskadelige gasart til livs. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen sætter sammen med Sundhedsstyrelsen radon på dagsordenen med ti konkrete initiativer frem mod 2019, som skal styrke den langsigtede indsats mod radon i Danmark.

 

Det drejer sig blandt andet om måling af radonniveauer samt vurderinger af om radonkravene i BR18 bliver fulgt.  

 

Målinger, der afslører radonniveau
Radon, der er en radioaktiv gas, kan hverken ses eller lugtes, og derfor er en måling det eneste, der kan vise, om radonniveauet er for højt i bygningen. I forlængelse af handlingsplanen er Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København klar med en samlet anvisning til måling af radon.

 

-Det er første gang, der er formuleret præcise krav til, hvordan radonmålinger udføres, så de giver et retvisende billede af radonniveauet i en bygning. Faktisk er vi foran andre lande, når det kommer til at stille præcise krav til radonmålinger, siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, der står bag anvisningerne*.

 

Tagdækkere eksperter i tætte membraner
Når man har konstateret radon i en bygning og skal sikre den mod radon, er en af de mindst indgribende måder at lægge en membran ud mellem etageadskillelserne eller i bygningens fundament, som holder den radioaktive luftart ude. Radon trænger typisk ind i bygningen gennem utætheder i terrændækket, kældergulvet og kældervæggene på grund af sætningsskader, rørgennemføringer eller byggesjusk.

 

- Tætning ved hjælp af en membranløsning er den mindst omkostningstunge måde at lave radonsikring på. Men det kræver, at løsningen udføres helt efter bogen, da selv den mindste utæthed kan lade radon slippe ind. Derfor er det alfa og omega, at den membran er hundrede procent tæt, og det er tagdækkere jo eksperter i at sikre, siger adm. direktør i Eurotag Danmark, Peter Kranz, og henviser dermed til, at tagdækkeren er vant til at arbejde med membraner på tage, der er i sagens natur slutter tæt.

 

Fra kvist til kælder
Eurotag Danmark forhandler membranen Derbicoat Radon, som er en løsning, hvor membranen svejses sammen, hvilket sikrer, at den radioaktive gasart ikke har mulighed for at sive gennem fra jorden og ind i bygningen.

 

- Den teknik er tagdækkere ekspert i fra sit arbejde på bygningers tage, og den overføres derfor nemt til bygningers kældre, lyder det fra Eurotag, som er førende forhandler af bæredygtige tagpapløsninger. Derbicoat Radon er også en bæredygtig løsning, der er 100 % genanvendelig.

 

Fakta: Anbefalinger til radonniveauet i eksisterende byggeri
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at bygningsejerne nedbringer radonniveauet i eksisterende byggeri, hvis det overskrider 100 Bq/m3.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler at, der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m3.