Pressemeddelelse 22.12.2015:

Kongelig tagrenovering af Danmarks nationalscene

Snart kan såvel kunstnere som administrativt og teknisk personale indtage tilbygningen til Københavns fornemste kulturvartegn med nyt tag over hovedet. Bygningen bag Det Kongelige Teaters Gamle Scene har netop gennemgået en omfattende tagrenovering med udskiftning af både ovenlys og tagpap.

 

Bygningskomplekset bag Det Kongelige Teaters Gamle Scene på Kongens Nytorv i København, der siden 1874 har udgjort Danmarks nationalscene for kunstarterne ballet og opera, har netop gennemgået en omfattende tagrenovering. Bygningskomplekset har fået sin nuværende udformning ved en større ombygning i 1983-1985 og huser bl.a. skræddersalen, snedkerværkstedet og ballettens prøvesal.

 

8-10 lag gammelt tagpap

Tagkonstruktionen er opbygget som et traditionelt varmt tag i TT-betonribbedæk gennemskåret af 23 stk. 11 meter lange tværgående rytterlys. Husets centrum udgøres af et tværgående foyerrum, som går gennem 5 etager og afsluttes med et glastag. Glastaget har en meget speciel udformning bestående af et glashvælv i midten samt til de to sider 4 rytterlys, som holdes sammen af trekantede stålkar, som er fyldt op med isolering og lukket med tagpap.

 

Som projektets totalrådgiver foretog Rønnow Arkitekter i november 2014 undersøgelser af taget, og i maj 2015 påbegyndte hovedentreprenøren Ason renoveringen af det 2.500 m2 store tag. Arkitekt MAA Elise Stoklund fra Rønnow Arkitekter fortæller:

- Det gamle tagpaptag var fra 1985 og bestod af op til 8-10 lag tagpap som følge af gentagne reparationer. Der stod vand i flere af stålkarrene, som var begyndt at ruste, og enkelte steder var der hul igennem. Det har været et stort arbejde for den udførende tagdækker at tilskære isoleringen og sikre tætheden.

 

Renoveringen omfattede udskiftning af samtlige rytterlys, dvs. i alt ca. 110 lbm, samt udskiftning af isolering og tagdækning. 

De dele, som påvirkede de underliggende rum, skulle så vidt muligt udføres i sommerferien. Dette omfattede udskiftning af glas i rytterlys og over foyeren. Herefter kunne isolering af tagfladen og montering af tagmembran afsluttes, uden at husets brugere blev generet.

 

Et udfordrende projekt

På trods af de gunstige vejrforhold, som årstiden indebar, var det ikke uden udfordringer at gennemføre renoveringen, som først og fremmest viste sig at være en kompliceret logistisk og styringsmæssig opgave.

 

- Det var et kompliceret projekt pga. de mange gennembrydninger med tilhørende inddækninger og tilslutninger. Alt i alt er det imponerende, at det lykkedes at overholde tidsplanen, og den primære grund til dette er en fremragende byggepladsindretning, hvor alle processer er tænkt ind allerede på projektstadet, fortæller projektleder og Arkitekt MAA Henrik Grube Mikkelsen fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.


Bag udførelsen af den omfattende renoveringsopgave står underentreprenøren J & B Tagentreprise, som foretog at udskifte bygningens gamle tagpap med en Derbigum SP 4 membran leveret af Eurotag Danmark.


- Det var afgørende, at de svejsede samlinger var tætte. Valget faldt på en 4 millimeter dobbeltarmeret løsning, og vi er ikke i tvivl om, at den kommer til at holde tæt i mange år, fortæller tagdækker Per Nielsen fra J&B Tagentreprise om membranen, der blev valgt, fordi den er dobbeltarmeret, og fordi dens glatte overflade gør det nemmere at få samlingerne tætte.


Brandrisiko krævede forholdsregler

Modsat de fleste tagmembraner, som fastgøres ved svejsning med åben ild, blev Derbigum-membranen monteret ved klæbning og svejsning af overlæggene med varmepistol.


- Den forøgede brandrisiko skyldes bygningens udformning med en række taghuse, som er udført i træ med zinkbeklædning. Pga. at tagfladen støder op til Gamle Scene, som er fredet, stilles der samtidig større krav om forholdsregler i forbindelse med brug af åben ild, fortæller Per Nielsen.


Det færdigrenoverede tag, som efter projektets afslutning nu prydes af nye, energioptimerende ovenlysvinduer, blev overdraget til bygherren i november måned og står snart klar til at skærme teatrets kunstneriske og administrative personale.