Foto: Dragør Luftfoto

Foto: Dragør Luftfoto

Pressemeddelelse 23.02.2016:

Nyt Nordea-domicil i platinklassen får CO2-reducerende tagmembran

Det nye Nordea-domicil på Rigsarkivsgrunden i København skal efter planen LEED-certificeres på platinniveau. Det stiller høje krav til alle aspekter af det omfattende byggeri – lige fra placeringen tæt på offentlige transportmuligheder og cykelstier til de anvendte byggematerialers miljø- og CO2-mæssige aftryk. ”Ambitionen er bl.a., at 75 pct. af affaldet fra byggeprocessen skal kunne genanvendes,” fortæller totalentreprenøren MT Højgaard.

 

Når det nye Nordea-domicil efter planen slår dørene op i 2017, vil i alt omkring 2.500 ansatte blive budt indenfor i et hus, der er opført efter en af markedets højeste standarder for bæredygtighed.


Byggeriet, som er tegnet af Henning Larsen Architects og omfatter i alt ca. 46.600 m2 kontorarealer og 14.000 m2 parkeringskælder, skal nemlig efter planen LEED-certificeres på platinniveau, der er højeste niveau i den amerikanske byggestandard.


Grønne løsninger fra inderst til yderst

- Certificeringen stiller høje krav til alle aspekter af byggeriet, lige fra bygningens placering tæt på offentlig transport og cykelstier, over logistikken i selve byggeprocessen og frem til de anvendte byggematerialers miljø- og CO2-mæssige aftryk, forklarer projektleder Stig Peters fra MT Højgaard, som er totalentreprenør på projektet.


- Eksempelvis er vores ambition, at 75 pct. af affaldsmængderne fra byggeprocessen skal kunne genanvendes, ligesom vi har tilrettelagt en lang række af processerne i forbindelse med opførelsen af bygningen, så der spares mest mulig tid og energi, fortsætter han.


Tidsbesparelser og nem tætning via smarte processer

Det nye Nordea-domicil er opbygget omkring et åbent såkaldt trader floor, der bliver arbejdsplads for omkring 400 medarbejdere. Bygningen opføres med tre sammen-hængende atrier med glas-alu-facader hængt uden på bygningen, mens basen beklædes med skifer fra Midtsverige.

Desuden overdækkes den af en tagkonstruktion, der skråner konstant fra syd mod nord for at lette byg-ningens håndtering af nedbør, ligesom taget er forsynet med ovenlys, som skal sikre optimalt lysindfald i bygningen.

- Tagkonstruktionen er et godt eksempel på de energi- og tidsmæssige besparelser, som kendetegner byggeriet. De særlige render omkring ovenlysene er udført på jorden, så vi har kunnet hejse færdige ovenlys-elementer op og montere dem hurtigere end ellers. Det har både givet os vigtige tidsbesparelser, men har også gjort det lettere at få tætnet bygningen, fortæller Stig Peters.


CO2-reducerende tagmembran med 20 års garanti

Derudover er taget på det nye Nordea-domicil beklædt med en særlig tagmembran, Derbicolor Olivine, som er i stand til at optage og omdanne luftens CO2. Tagmembranen, som leveres af Derbigum-distributøren Eurotag Danmark, er omfattet af en genanvendelsesordning samt en produktgaranti på 20 år.


- Genanvendelsesordningen betyder i praksis, at vores netværk af tagentreprenører indsamler fraskåret tagpap, som derefter køres til fabrikken og indgår i produktion af ny tagpap. På den måde minimeres spildet på bygge-pladsen, ligesom belastningen af miljøet reduceres. Derudover kan vi garantere en levetid på minimum 20 år, og det har jo også betydning for totaløkonomien i så ambitiøst et projekt, forklarer adm. direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark.