Nyhed d. 31.08.2017:

Med taget som platform for bæredygtige visioner

Grøn strategi giver sorte tal på bundlinjen. Og gennem genanvendelse af verdens eneste Cradle to Cradle-certificerede tagpapprodukt har vi for alvor formået at omsætte visionerne for bæredygtigt byggeri til konkret handling.

At grønt byggeri ikke kun er til gavn for klimaet og miljøet, er noget, som adm. direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark A/S sagtens kan skrive under på. For Eurotag Danmark A/S er bæredygtighed i form af såkaldt ’cirkulær økonomi’ baseret på Cradle to Cradle-tankegangen, nemlig også en lukrativ forretningsmodel, hvis potentiale endnu kun så småt er ved at blive udfoldet.


God økonomi i genanvendelse

DERBIGUM, der pryder en række prestigefyldte bygninger såsom Det Biologiske Hus, Det Kgl. Teater og den DGNB-certificerede børnehave Humlebien, er Cradle to Cradle-certificeret, hvilket betyder, at materialerne recirkuleres i et kontinuerligt kredsløb, så spild og affald minimeres. På den måde løber materialecyklussen 'fra vugge til vugge' i stedet for 'fra vugge til grav'.


- I takt med stigende politiske krav til genanvendelighed og miljøvenlig produktion vokser efterspørgslen også efter byggematerialer, der minimerer det miljømæssige fodaftryk og ligeledes giver plus i det grønne regnskab. Samtidig har både bygherrer, projekterende og rådgivere i stigende grad fået øjnene op for, at de politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion i 2020 næppe kan realiseres uden en anderledes og langsigtet økonomisk tankegang, forklarer Peter Kranz.


Langsigtede investeringer bærer frugt

Eurotag Danmark A/S har løbende videreudviklet sin grønne profil med en række forretningsinitiativer, der alle har til formål at gøre op med faktorer som kort levetid, høje driftsomkostninger og ikke mindst spild.


Senest har vi udviklet et innovativt returneringssystem, som går ud på, at de ca. 30 tagpapentreprenører opsamler det fraskårne tagpapmateriale, der efterfølgende sendes til fabrikken i Belgien, hvor det anvendes i produktionen af ny bæredygtig tagpap. Sammen med projektets rådgivende part COWI har man fået udarbejdet en beregning, der dokumenterer, at der er grøn økonomi i returneringssystemet, og resultatet er systematisk genbrug af tonsvis af tagpap-rester.


- For os som firstmovers i tagpapbranchen har det krævet store og langsigtede investeringer, og det er indimellem gået op ad bakke, bl.a. fordi lovgivningen ikke tager højde for de nye muligheder. Vi stræber dog hele tiden mod at gøre tingene rigtigt og opnå den bedst mulige balance mellem produktion, funktionalitet, økonomi og miljø, siger han og fortsætter:


- Når økonomien bliver cirkulær, stopper værdiskabelsen på produktsiden i princippet aldrig. Gamle og udslidte materialer og spild fra produktionen bliver værdifulde ressourcer, der kan anvendes i ny produktion igen og igen. Der er et stort forretningsmæssigt potentiale i at producere på denne måde. Samtidig sikrer vi, at vores netværk af professionelle Tæt Tag-entreprenør er godt rustede til en fremtid, hvor efterspørgslen efter grønne byggematerialer helt sikkert vil stige.