Pressemeddelelse 16.12.2021:

Grøn firstmover vil reformere byggebranchen ét skur ad gangen

 

På blot to år har den cirkulære design- og byggevirksomhed Næste slået sit navn fast som Danmarks eneste leverandør af arkitekttegnede skure i genbrugsmaterialer. De modulbaserede skurbyggerier er baseret på industriens egne restmaterialer, eksempelvis gennem effektiv affaldshåndtering. Ambitionen er at ændre byggeriets ressourceforbrug, samarbejdsprocesser – ja, hele måden, den opererer på. 

 

Start-up-virksomheden Næste, der holder til i Gadstrup, leverer industrialiserede og skalérbare kvalitetsskure til en lang række formål. Det gælder alt fra affalds- og cykelskure til løsninger målrettet større ejendomskompleksers fællesfaciliteter, sociale mødesteder og læringsrum. Og ifølge indehaver og grundlægger Niels Jakubiak Andersen kan selv et lille skur gøre en forskel i det store klimaregnskab. Derfor vil han gerne puffe til tankegangen og handlemønstrene på tværs af byggeriets værdikæde samt hos slutbrugerne.

 

- Jeg har i al beskedenhed en ambition om at reformere hele byggebranchen ét skur ad gangen. Der opføres årligt i nærheden af en halv million kvadratmeter skure og udhuse rundt om i de danske boligforeninger, på husejernes matrikler, offentlige og private arbejdspladser samt skoler og andre institutioner. Med en volumen i den størrelse er der ingen tvivl om, at skurbyggerier sagtens kan spille en aktiv rolle i byggeriets grønne omstilling. Samtidig giver vores løsninger nye muligheder for optimering og brug af fællesområder – lige fra læringsrum på skolerne til mødesteder i boligforeningerne.

 

Æstetiske og skalérbare designprincipper

Ifølge Niels Jakubiak Andersen er konceptet ikke bare er et godt eksempel på, hvordan man kan overføre den cirkulære tankegang til såkaldt sekundært byggeri, dvs. skure og udhuse. Det er også en helt ny måde at sætte et markant arkitektonisk præg på lokalområdet. Og både offentlige og private bygherrer får i stigende grad øjnene op for det unikke præg, som et gennemført og grønt design kan tilføre kvarteret – selv hvis formålet blot er renovation eller opbevaring af materiel.      

 

- For mange er ejendomsskure ren funktion, og det er nok de færreste, der forbinder dem med veldesignet eller smuk arkitektur. Men et skræddersyet skur, der er tilpasset lokalområdet, kan sagtens tilføre en markant, finurlig og ligefrem æstetisk dimension. Vi vil gerne ændre folks opfattelse af skurbyggerier samt måden, de tages i brug på, siger den arkitektuddannede indehaver og fortsætter:   

 

- Skure findes overalt og bør i stigende grad tillægges en social dimension som omdrejningspunkt for leg og samvær. De kan med andre ord meget mere end det, de primært anvendes til i dag. Det gælder ikke mindst på det materialemæssige plan, hvor vi i langt højere grad bør praktisere genbrug, samt selvfølgelig den design-til-adskillelses-filosofi, der gradvist vinder indpas i den gængse bygningsmasse.

 

Mere økonomisk på sigt

Bæredygtighed udgør et afgørende designparameter i forbindelse med Næstes koncept, der med udgangspunkt i en cirkulær model tilstræber at efterlade det mindst mulige miljøaftryk. Næste samarbejder derfor med affaldsselskabet RGS Nordic, der i dag håndterer ca. en tredjedel af al byggeaffald i Danmark, samt med udvalgte partnere i træindustrien om upcycling af deres frasorterede varer. Skurene bygges således af genbrugsmaterialer, der så vidt muligt kan recirkuleres i et kontinuerligt kredsløb, så spild og affald minimeres.

 

Dette gælder bl.a. for tagmembranen Derbigum NT. Miljøvaredeklarationen viser solid dokumentation for det reducerede miljøaftryk fra produktet, der er fremstillet med brug af vedvarende energi og består af mindst 25 procent genanvendt materiale. I årevis har producenten kørt med et komplet genvindingssystem, der indtil videre har ført til CO2-besparelser på tusindvis af tons. Systemet indebærer, at tagpapfraskæret indsamles og bringes med hjem. Efterfølgende sørger den danske leverandør Eurotag for regelmæssig afhentning og transport til fabrikken i Belgien, hvor materialeresterne bliver genanvendt til nyt tagpap. 

 

- Skal vi lykkes med at omstille byggebranchen, må vi bruge vores ressourcer fornuftigt. I stedet for at jagte nye råvarer og lade gamle materialer gå til spilde, bør vi minimere vores affald og begynde at anvende restmaterialerne som de værdifulde ressourcer, de er, siger Niels Jakubiak Andersen. Han fortsætter:

 

- De materialer, der indgår i Næstes systemer, tager afsæt i en langsigtet helhedstænkning, som sikrer færre vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Alt fra tagpappet til facadeprodukterne bidrager således til en mere attraktiv totaløkonomi takket være deres lange levetid. Et traditionelt stålskur ruster typisk op i løbet af de første 15 år. Til sammenligning kan vi tilbyde en dobbelt så lang levetid, og vi kan mærke, at flere bygherrer køber ind efter totaløkonomiske principper – også når det gælder sekundært byggeri.

 

Effektivt recycling-system sikrer genanvendelse

Martin Larsen er tagdækker og beregner hos Midt & Vestsjællands Tagdækning. Firmaet fra Føllenslev er specialiseret i at montere Derbigums membraner og har derfor et fast samarbejde med Næste om udførelse af skurtagene. Som en del af leverandørens take-back-ordning får tagdækkerne udleveret et passende antal bigbags, der fyldes med det tagpapfraskær, som de sorterer på byggepladsen.    

 

- Set fra et håndværksmæssigt synspunkt er der et stort potentiale i at forvandle eksempelvis tagpapfraskær til nye produkter. Som udførende bruger man nemlig mange ressourcer på at håndtere branchens enorme mængder af spild. Derfor giver det god mening, at leverandører som Eurotag fokuserer på at udvikle takeback-ordninger med henblik på systematisk resthåndtering samt nem demontering af membranerne efter endt levetid, så materialerne så vidt muligt kan blive genbrugt.

 

Det fortæller Martin Larsen afslutningsvis om udførelsen af løsningerne, der præfabrikeres på en byggefabrik, hvilket bidrager til en effektiv og gnidningsfri proces.