Pressemeddelelse d. 09.27.2018:

Ny Aarhus-bydel rykker normerne for bæredygtige boligkoncepter

En ny by nord for Aarhus med cirka 10.000 boliger skal udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri. Byen Nye kombinerer ligeledes det bedste fra storbyen og parcelhuskvarteret og etablerer en boform, hvor fællesskaber skal blomstre, og naturens rytme kan mærkes overalt.

 

På en bar mark nord for Aarhus vokser en ny bæredygtig by langsomt frem. Byen Nye udbygges som en del af Aarhus Kommunes samlede strategi for byvækst og skal på sigt indeholde flere boliger, en dagligvarebutik samt en daginstitution og huse op mod 20.000 indbyggere.

 

- Vi har fået til opgave at bygge de første 50 boliger. 21 boliger står allerede færdige, og 29 er stadig ved at blive opført. Vi opfører længe- og dobbelthuse i størrelsen 137 – 141 m2. Hele byen bliver dog en blanding af boliger i et og to plan som længehuse, rækkehuse og villahuse i varierende størrelse fra cirka 92 m² til cirka 146 m², der fletter sig sammen i små fællesskaber, forklarer Andreas Meyer, der er projektleder hos JCN Bolig, som er hovedentreprenør på den første del af første etape af projektet.

 

Fællesskaber skal blomstre

Ifølge Tækker Group, som står bag udviklingen af Nye, opstår byen på baggrund af et stærkt ønske om at leve og tænke på en anderledes og mere bæredygtig måde, herunder udfordre de eksisterende normer for bæredygtigt byggeri såvel som den eksisterende teknologi på området. Naturens rytme og vandets tilstedeværelse skal kunne mærkes overalt i byen, der er baseret på en række dogmer omkring miljømæssig, energimæssig, social og arkitektonisk bæredygtighed. Samtidig præges projektet af et ønske om at kombinere det bedste fra den tætte by og parcelhuskvarteret, så man får ”byen i forhaven og naturen i baghaven”. De kommende beboere kan derfor se frem til bytorv med dagligvarehandel, delebilsordning, fælles værksted, byttebørs, forsamlingslokale og legeplads.

 

- Ambitionen er at etablere en boform, hvor folk mødes og fællesskaber kan blomstre, fortæller Niels Christian Nielsen, der er kreativ direktør og partner i arkitektfirmaet Hune & Elkjær, som har været med til at tegne projektet i samarbejde med Loop Architects.

 

- Vi har forsøgt at skabe en anderledes bystruktur, der tager mest muligt hensyn til naboerne, det omgivende landskab og naturen. Parametre som materialevalg og energiforbrug betyder meget, men det er først og fremmest byen som helhed, der skal være bæredygtig. Derfor er social bæredygtighed ikke mindst vigtig i denne sammenhæng, fortsætter han.  

 

Grønne energikilder og materialer 

Filosofien bag Nye er med andre ord, at det skal være en by, der tager hensyn til miljøet, og de bæredygtige principper fornægter sig heller ikke i valget af materialer. Her spiller parametre som indeklima og genanvendelse en stor rolle, ligesom brugen af alternative energikilder er i fokus. For eksempel bliver byen det første sted i Danmark, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtes som en ressource og bliver renset på et renseværk, inden det via et separat ledningsnet igen ledes ud til brug i toilet- og tøjskyl i områdets boliger.

 

Under første etape har man ligeledes valgt at dække tagene på tre af de opførte længehuse med bæredygtig Derbigum-tagpap. Udover at tagpappen består af en speciel blanding af glasfibervæv og polyesterfilt, som sikrer tagmembranens holdbarhed og brandmodstand, beskytter membranen mod UV-stråling og har en levetid på mere end 40 år.

 

- Der har været et stort ønske om ikke at gå på kompromis med bygningernes kvalitet og holdbarhed. Valget af Derbicolor Patch, som vi har brugt til tagdækningen, skyldes ikke mindst at det selvfølgelig spiller en rolle, at der er tale om et bæredygtigt materiale med en lang levetid. Det stemmer rigtig godt overens med den miljøvenlige tankegang, som Nye bygger på, fortæller Henrik Bloch Lauritsen fra KB Tagpapservice. Firmaet har udført opgaven for JCN Bolig og står over for at skulle dække omkring 17 længe- og rækkehuse i byen.

Der er allerede flyttet beboere ind i 12 af boligerne, mens det samlede byprojekt forventes at løbe over de næste ti år.