Pressemeddelelse 09.24.2019:

Opgradering af klassiske teglstenshuse med plads til alle

Fra nedslidt 70’er-byggeri til moderne familiekvarter: Klyngehusbebyggelsen Byager Vænge i Birkerød undergår i disse dage en omfattende forvandling, som skal give boligerne et betydeligt løft med respekt for det oprindelige udtryk. Bl.a. kan beboerne se frem til større dagslysudnyttelse, bedre indeklima og reducerede varmeregninger takket være den nye klimaskærm og tagkonstruktion.

Byager Vænge består af 126 almene boliger i ét plan, heraf 31 ungdomsboliger og 95 familieboliger samt vaskeri og fælleshus. Gennem en årrække har klyngehusbebyggelsen i Birkerød trængt til en kærlig hånd grundet skimmelangreb, og med støtte fra Byggeskadefonden arbejdes der nu på højtryk for at omdanne boligerne.

Tidssvarende og attraktivt
Den omfattende renovering bliver udført med et ønske om at genskabe det oprindelige udtryk, som præger de klassiske teglstenshuse fra 1970’erne. Samtidig skal boligerne moderniseres efter nutidens standarder og energikrav, forklarer tegnestuen CREO Arkitekter, der har ageret totalrådgiver på projektet.

- Renoveringen tilfører hele området et tiltrængt løft og gør de almene boliger tidssvarende og attraktive at bosætte sig i. Den arkitektoniske opgradering giver desuden boligerne et helt andet udtryk og indebærer etablering af nye tag- og facadekonstruktioner, varmegenvinding, kriminalpræventive tiltag og forbedring af udearealerne med gode opholdsmuligheder for beboerne, fortæller arkitekt MAA Rikke Grendal fra CREO Arkitekter, der er projektleder på sagen.

Genanvendelige materialer matcher vision om moderne boliger
Fra inderst til yderst har arkitekterne lagt vægt på at anvende holdbare og genanvendelige materialer, som matcher visionen om at energioptimere bygningerne og gøre Byager Vænge til et tidssvarende og attraktivt kvarter med plads til alle, fortæller Rikke Grendal: 

- Ambitionen er at skabe et tidssvarende boligområde med plads til alle, og som imødekommer kravene til energioptimering med et fokus på anvendelse af holdbare og genanvendelige materialer. Vi har desuden ønsket at skabe en større sammenhæng mellem materialerne, hvilket bl.a. kommer til udtryk via antracitgrå skærmplade på sternkanten af det flade lavhældningstag, i samme farve og materialitet som på vindues- og dørrammer samt tagnedløb. Ligeledes er brystningspartier udsmykket med samme kebony-træ som hegn og skure er lavet af. Hun fortsætter:

- Hele byggeriet gennemgår en omfattende opgradering med fokus på energioptimering og bedre udnyttelse af dagslyset. Facaderne undergår en totalforvandling, ligesom de oprindelige flade lavhældningstage sikrer, at beboerne kan se frem til et bedre lysindfald i haverne. Tagene har desuden gjort det muligt at installere ovenlysvinduer. Dermed får boligerne væsentligt mere dagslys, et langt bedre indeklima, og beboerne kan se frem til en mærkbar forskel på varmeregningen.

Robust tagmembran
Rikke Grendal bakkes op af Otto Kolbøll, der er autoriseret Derbigum-entreprenør og medejer af Kastrup Tag ApS, og som står for tagdækning og isolering af tagene.

- Særligt har energioptimering, holdbarhed og genanvendelighed været et ønske fra bygherres side. Derfor har vi beklædt tagene med en tagmembran fra Derbigum, som har en lang og veldokumenteret levetid, og som dermed sikrer mindre vedligeholdelses- og driftsomkostninger.

Derudover er det en gennemtestet tagpapløsning med op til 15 års forsikringsdækket garanti, og leverandøren Eurotag Danmark fører løbende kontrol, aflægger byggepladsbesøg og sparrer jævnligt med både arkitekt og entreprenør, siger han og fortsætter:

- Membranen Derbicolor er både genanvendelig og modstandsdygtig overfor perforering. Samtidig gør den det muligt for bygherre selv at vælge tagets farve, afslutter Otto Kolbøll.

Projektet udføres á 7 etaper, og det forventes, at de sidste beboere kan flytte ind i 2022.