Derbigum er billigst i længden

Derbigums traditionelle tagpapløsninger er kendetegnede ved alle at være 1-lags tagpap-løsninger, som giver en lang række fordele i forhold til konkurrende 2-lags løsninger. Fordelene er såvel økonomiske som miljømæssige.

 

Alene det faktum, at der anvendes et lag tagpap i stedet for to, giver en halvering af råvareforbruget. Faktisk er Derbigum specialudviklet på en måde, som kun kræver 4,2 kg råmaterialer pr. kvm tagpap i modsætning til 2-lags-løsninger, som kræver op til 9 kg. Og ved at medregne de ekstra materialer som kræves til lægningen af to lag reduceres materialeforbruget med helt op til 63%.

 

Det betyder samtidigt at der kræves færre energiressourcer til fremstillingen af en m2 Derbigum end en m2 2-lags-løsning (Derbigum bruger selvfølgeligt vedvarende energi i produktionen). Og fordi at tagpappen fylder mindre pr. m2 opnås der fx også yderligere besparelser ifm. transport fordi at der bruges halvt så mange lastbiler til at distribuere vores produkter.

 

Derudover har Derbigum dokumenteret lang levetid. I Danmark blev det første Derbigum tag lagt i 1977. Med mere end 40 års dokumenteret levetid holder Derbigum længere end mange konkurrende 2-lags løsninger. Dette betyder samtidigt at der er færre skader på et Derbigum tag og at der går længere tid før taget skal renoveres igen, hvilket giver markedets bedste totaløkonomi.